Perkembangan Jumlah Pelanggan

Berdasarkan Kelompok Golongan Pelanggan Per 30 Juni 2022
Terhadap Wilayah Pelayanan

Wilayah : UPP JAYAPURA SELATAN  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM           155
1B - SOSIAL KHUSUS   10
1C - RMH TANGGA SEDERHANA 154
2A - RMH TANGGA MENENGAH           7.311
2B - RMH TANGGA MEWAH           131
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN        65
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN               13
3A - NIAGA KECIL 961
3B - NIAGA BESAR             124
3C - INDUSTRI KECIL               1
3D - INDUSTRI BESAR           2
4A - PELABUHAN NIAGA / HANKAM              4
 Jumlah        8.931
   
Wilayah : UPP JAYAPURA UTARA  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM           130
1B - SOSIAL KHUSUS 12
1C - RMH TANGGA SEDERHANA 161
2A - RMH TANGGA MENENGAH           7.168
2B - RMH TANGGA MEWAH           150
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN        150
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN              229
3A - NIAGA KECIL 444
3B - NIAGA BESAR             59
4A - PELABUHAN NIAGA / HANKAM              1
 Jumlah        8.504
   
Wilayah : UPP ABEPURA  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM  136
1B - SOSIAL KHUSUS          10
1C - RMH TANGGA SEDERHANA         48
2A - RMH TANGGA MENENGAH           9.828
2B - RMH TANGGA MEWAH            29
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN           85
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN          112
3A - NIAGA KECIL          586
3B - NIAGA BESAR           26
3C - INDUSTRI KECIL      3
 Jumlah      10.863
   
Wilayah : UPP WAENA  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM              49
1B - SOSIAL KHUSUS             5
1C - RMH TANGGA SEDERHANA             1
2A - RMH TANGGA MENENGAH          3.693
2B - RMH TANGGA MEWAH       3
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN             27
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN            43
3A - NIAGA KECIL             190
3B - NIAGA BESAR            4
3D - INDUSTRI BESAR               2
4C - KHUSUS IPDN               1
 Jumlah        4.018
   
Wilayah : UPP SENTANI  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM              57
1B - SOSIAL KHUSUS               2
2A - RMH TANGGA MENENGAH          3.300
2B - RMH TANGGA MEWAH             2
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN             46
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN              50
3A - NIAGA KECIL        537
3B - NIAGA BESAR 6
 Jumlah        4.000
   
Wilayah : UPP GENYEM  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM               4
1B - SOSIAL KHUSUS             1
2A - RMH TANGGA MENENGAH              138
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN              11
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN           9
3A - NIAGA KECIL   2
 Jumlah           165
   
Wilayah : UPP MUARA TAMI  
Golongan  Jumlah Pelanggan 
1A - SOSIAL UMUM               1
1B - SOSIAL KHUSUS 1
2A - RMH TANGGA MENENGAH              349
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN 2
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN 25
  3A - NIAGA KECIL           4
 Jumlah           382
 Jumlah Total      37,035